Τρίτη 27 Μαΐου 2014

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ

1. Άνω τελεία (·)
Χωρίζει ομάδες προτάσεων.
Πριν από πρόταση που επεξηγεί ή έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενή της.
Μετά την άνω τελεία αρχίζουμε με μικρό γράμμα                                                            2   
2.Ερωτηματικό (;)
Στο τέλος ερωτηματικής φράσης.
Δε σημειώνεται στην πλάγια ερώτηση.
Σε χωριστές ερωτήσεις, σημειώνεται ερωτηματικό στην καθεμιά.
Μέσα σε παρένθεση (;) δείχνει ειρωνία, αμφιβολία.

3. Θαυμαστικό (!)
Στο τέλος της πρότασης που εκφράζει θαυμασμό.
Μέσα στην πρόταση μετά από επιφωνηματική φράση.
Μέσα σε παρένθεση για να δείξει απορία.
Μέσα στα εισαγωγικά όταν ανήκει στα λόγια που περικλείονται.

Το ερωτηματικό και το θαυμαστικό έχουν λογική και συναισθηματική αξία. Μετά το ερωτηματικό ή το θαυμαστικό αρχίζουμε με κεφαλαίο, εκτός αν η συνέχεια συνδέεται άμεσα με τα προηγούμενα («Πού είσαι;» ρώτησε ξαφνικά).
4. Άνω και κάτω τελεία (:)
Χρησιμοποιείται για να εισάγει ευθύ λόγο ή κατάλογο πραγμάτων.
Έπειτα από πρόταση που αναφέρει γνωμικό ή παροιμία.
Η λέξη που ακολουθεί τη διπλή τελεία γράφεται με κεφαλαίο, όταν η διπλή τελεία έχει θέση τελείας, (με μικρό, όταν η φράση που περιέχεται σε εισαγωγικά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρότασης).

5. Παρένθεση (())
Απομονώνει λέξη ή φράση που συμπληρώνει το νόημα, αλλά μπορεί και να παραληφθεί.
Αναφέρονται οι παραπομπές.
Αν το κείμενο μέσα στην παρένθεση αρχίζει με κεφαλαίο, η τελεία μπαίνει πριν κλείσει η παρένθεση.

6. Αγκύλες ([])
Χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να βάλουμε νέα παρένθεση μέσα σε παρένθεση.
7. Αποσιωπητικά (...)
Είναι πάντοτε τρεις (και όχι περισσότερες) τελείες.
Δηλώνουν ατελή πρόταση.
Χρησιμοποιούνται όταν αναμένεται να ξαφνιαστεί ο αναγνώστης.

8. Παύλα (―) μεγαλύτερη από το ενωτικό (-)
Εισάγει αλλαγή προσώπου σε διάλογο.
Δείχνει μεγαλύτερη αντίθεση προηγούμενων και επόμενων.
Δείχνει απότομη αλλαγή, ανακολουθία στη φράση.
Ύστερα από τελεία για μεγαλύτερο σταμάτημα.
Για να υποδηλωθεί ότι η φράση έμεινα ατέλειωτη, όπως με τα αποσιωπητικά.

9. Διπλή παύλα
Εξηγεί ή συμπληρώνει τα λεγόμενα, όταν θεωρείται τόσο σημαντική, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρένθεση, ενώ το κλείσιμό της σε κόμματα θα δημιουργούσε ασάφεια.
Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ παύλας και ενωτικού.
10. Εισαγωγικά («»)
Λόγοι τρίτων που αναφέρονται όπως ειπώθηκαν.
Ρητά, φράσεις, κ.λ.π. που δεν ανήκουν στη συνηθισμένη γλώσσα.
Τίτλοι βιβλίων, εφημερίδων, πλοίων, κ.λ.π.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου