Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ
                                                                                                                                              
  ΟΡΙΣΜΟΣ
      Κλωνοποίηση (ή κλωνισμός) είναι η δημιουργία  και η επιτυχής ανάπτυξη κλώνου, πανομοιότυπου δηλαδή οργανισμού με αυτόν τον οποίο γίνεται η λήψη του σωματικού κυττάρου.
Μορφές της κλωνοποίησης είναι:
 Α) αναπαραγωγική και
Β)  θεραπευτική.
       Η κλωνοποίηση αποτελεί εξέλιξη της  βιοτεχνολογίας  και αναμφίβολα συνιστά θαύμα της επιστημονικής κοινότητας. Η ιδέα της θεραπευτικής κλωνοποίησης γεννήθηκε το 1996, όταν κλωνοποιήθηκε ένα πρόβατο που ονομάστηκε Dolly. Οι επιστήμονες τότε οραματίστηκαν όχι τη δημιουργία ανθρώπινων κλώνων (αναπαραγωγική κλωνοποίηση), αλλά την παραγωγή ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων που θα προσέφεραν πολύτιμη αρωγή στη θεραπεία ασθενειών (θεραπευτικήκλωνοποίηση).
       Ο άνθρωπος δεν αποτελείται  μόνο από τα γονίδιά του αλλά είναι μία σύνθετη οντότητα που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις επιρροές που δέχεται από το περιβάλλον.Γι αυτό πολλοί επιστήμονες θεωρούν την κλωνοποίηση παράνομη και ανήθικη χωρίς καμία πρακτική χρησιμότητα. Ισχυρίζονται ότι η κλωνοποίηση ,ακόμη και αν επιτευχθεί,δε θα εξασφαλίσει την παραγωγή κλώνων πανομοιότυπων  με το δότη.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ.
-Στον τομέα της κτηνοτροφίας και της φυτικής παραγωγής: 
Συμβάλει στην δημιουργία ανθεκτικών και αποδοτικών κλώνωνγια την βελτίωση της παραγωγικότητας των ζωϊκών και φυτικών ειδών(καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερες ποσότητες).
Καταπολεμά τον υποσιτισμό.
Βιοποικιλία: Στροφή της επιστήμης σε ποικιλία μορφών που δεν προσφέρει η φύση (π.χ. συνδυασμός  φυτών και ζώων, τα φυτόζωα, που θα παράγουν γάλα με φωτοσύνθεση).
Διάσωση φυτών και ζώων που απειλούνται με αφανισμό ή επαναδημιουργία ειδών που έχουν εξαφανιστεί : αποκατάσταση της ευαίσθητης ισορροπίας του οικοσυστήματος.
-Στον τομέα της βιοϊατρικής:
Χρησιμοποίηση κλωνοποιημένων κυττάρων, νευρώνων, ιστών για καταπολέμηση  ανίατων ασθενειών π.χ. δημιουργία δέρματος για περιπτώσεις ασθενών με ολικά ή εκτεταμένα εγκαύματα. 
Συμβάλλει στην παραγωγή θεραπευτικών ουσιών για τον άνθρωπο από κλωνοποιημένα  πειραματόζωα, σε συνδυασμό με τη γενετική τροποποίηση.
Καταπολέμηση των αιτιών γήρανσης.
Συμβολή στην τεκνοποίηση: δικαίωμα σε άκληρα ζευγάρια να αποκτήσουν φυσικούς διαδόχους.
Προστατεύει την ανθρώπινη υγεία με την πρόληψη διεγνωσμένων κληρονομικών ασθενειών.
Βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων με τημεταμόσχευση οργάνων από διαγονιδιακά θηλαστικά.
Καλύτερη προσέγγιση της βιολογικής διάστασης, που φτάνει στην αυτογνωσία.
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ.
-Υπάρχει η πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων στην υγεία,γιατί οι κλώνοι παράγονται από ενήλικα κύτταρα που έχουν γηρασμένο γενετικό υλικό.
-Η ίδια η τεχνική της κλωνοποίησης εγκυμονεί κινδύνους γιατί:
Απαιτεί λεπτούς χειρισμούς.
Αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης βλαβών στο DNA.
Το έμβρυο, με την εφαρμογή του κλωνισμού καθίσταται επιβλαβές και ευπαθές σε διάφορες ασθένειες (κίνδυνος θνησιγένειας ή γενετικών ανωμαλιών).
-Η τεχνική παρέμβαση της κλωνοποίησης θα εισβάλει με βίαιο τρόπο στη φύση, με καταστροφικές συνέπειες για οποιαδήποτε μορφή ζωής. Είναι ενδεχόμενη η εξάλειψη της ποικιλομορφίας και της βιοποικιλότητας στη φύση,με συνέπεια τη δημιουργία ενός κόσμου επιρρεπούς στην εξαφάνιση λόγω της ομοιομορφίας που επιβάλλει.
-Η κατανάλωση πιθανά επιβλαβών τροποποιημένων τροφών,διαταράσσει το οικοσύστημα από την εισαγωγή τροποποιημένων οργανισμών.
-Η «γενετοκρατία» θα αντικαταστήσει την αξιοκρατία.
-Ένας κακός χειρισμός μπορεί να οδηγήσει  σε βιολογικό λάθος,με συνέπεια την πιθανότητα  τερατογέννησης ενώ ταυτόχρονα μπορεί να προκαλέσει νέες ασθένειες, μολύνοντας ολόκληρους πληθυσμούς. Από την άλλη φοβίζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί η κλωνοποίηση ως χώρος άντλησης εξουσίας από παράφρονες επιστήμονες με ανυπολόγιστες επιπτώσεις για το μέλλον της ανθρωπότητας.
-Μία πιθανή μαζική παραγωγή πανομοιότυπων γενετικά αντιγραφών δηλαδή κλώνων θα προκαλέσει την κατάρρευση και τον  αφανισμό πολλών παραδοσιακών αξιών, ενώ είναι σαφής ο κίνδυνος ελέγχου των αντιδράσεων και της συνείδησης των κλωνοποιημένων ανθρώπων.
-Χρήση της κλωνοποίησης για στρατιωτικούς και πολεμικούς σκοπούς (π.χ. ευγονική, αρία φυλή).
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤA ΗΘΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ.
-Η ανθρώπινη φιλοδοξία να υπερκεράσει τη φύση, αποτελεί ύβρη εναντίον του Θεού και της φύσης.
-Απομυθοποιείται το μυστήριο της ζωής και από θαύμα της δημιουργίας μεταβάλλεται σε μια απλή φυσικοχημική διεργασία.
-Απώλεια της μοναδικότητας, της διαφορετικότητας και της ελευθερίας του ανθρώπου με τη σκόπιμη δημιουργία ανθρώπων με υψηλό ή χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, άρα διαχωρισμός ανθρώπων σε ανώτερες και κατώτερες τάξεις.
-Δημιουργία ανθρώπινων κλώνων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα όργανά τους για μεταμόσχευση (ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τον άνθρωπο). Υπάρχει ο κίνδυνος εμπορίου των οργάνων που θα παρέχουν οι κλωνοποιημένοι οργανισμοί. Αν οι ανθρώπινοι κλώνοι καταστούν φορείς ανταλλακτικών οργάνων, τόσο θα καταρρεύσει κάθε ηθικός φραγμός. 
-Αναβίωση ενός απάνθρωπου ρατσισμού που θα επιβάλει ένας ισχυρός κλώνος. Ο ρατσισμός στην αναπαραγωγή ατόμων με τέλεια και επιθυμητά χαρακτηριστικά είναι πιθανό να δημιουργήσει μαζικά ανθρώπους συγκεκριμένου φύλου με κοινά χαρακτηριστικά , προκαθορίζοντας το μέλλον και διαταράσσοντας τις κοινωνικές δομές. Επιπλέον, παραβιάζονται κατάφωρα τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
-Αν δημιουργηθεί ανθρώπινος κλώνος παραβιάζονται οι κλασικοί όροι της ζωής και του θανάτου. Οδηγούμαστε σε νέες μορφές ζωής που δεν είχαν προβλεφτεί από τη φύση και ενδέχεται ναδιαταράξουμε την ισορροπία της φύσης.
-Επειδή η ανθρώπινη ψυχή δεν κλωνοποιείται, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ολοκληρωμένων ανθρώπων. Από την άλλη, τα αντίγραφα θα στερούνται τη μητρική στοργή και τα ανθρώπινα συναισθήματα, στα πρώτα τους χρόνια, γεγονός που μπορεί να τους προκαλέσει ψυχολογικά προβλήματα.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
           Η κλωνοποίηση θα συντελέσει στην πρόοδο, μόνο εάν συμπορευτεί με τον ανθρωπισμό. Οπωσδήποτε επιβάλλεται η υπεύθυνη στάση όλων κι ιδιαίτερα των επιστημόνων και της πολιτείας. Τα αρνητικά της κλωνοποίησης έγκεινται στην κακή χρήση της από τους επιστήμονες. Η επιστήμη της Γενετικής χρειάζεται να στηρίζεται σε μια νέα ηθική συνείδηση που διαμορφώνεται από τις ανθρωπιστικές αξίες που προάγουν την αρμονία στην ανθρωπότητα.
Οικογένεια
Γαλούχηση των παιδιών με ανθρωπιστική αγωγή.
Σχολείο
Ανθρωπιστική παιδεία , με στόχο την πολύπλευρη καλλιέργεια του ατόμου.
Μ.Μ.Ε.
Ενημέρωση της κοινής γνώμης, ώστε να γίνονται γνωστά όλα τα τεκταινόμενα στο χώρο της κλωνοποίησης, αλλά και δυνατότητα παρέμβασης, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Επιστήμονες
Εξαρχής, θεωρείται επιβεβλημένη η ηθική ευθύνη των επιστημόνων απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και η συναίσθηση της κοινωνικής τους αποστολής, ώστε οι ενέργειές τους να μην υπονομεύουν την ευδαιμονία της κοινωνίας. Οι επιστήμονες οφείλουν να υπηρετούν τον άνθρωπο κι όχι την απρόσωπη ιδέα της επιστήμης, γιατί ο άνθρωπος ήταν και θα είναι ο σκοπός κι όχι το μέσον στην πορεία της επιστήμης.
Χρειάζεται να διαφυλάττουν την ανεξαρτησία του λειτουργήματός τους από οικονομικούς κύκλους και πολιτικά συμφέροντα.
Απαιτείται  η συνεργασία των μελών της επιστημονικής κοινότητας και η κοινοποίηση των πορισμάτων των ερευνών τους, με στόχο τον έλεγχο των επιτευγμάτων τους και τον περιορισμό των εσφαλμένων ενεργειών.
Η προοδοπληξία και το πάθος για το κυνήγι της δόξας και της υστεροφημίας πλήττουν την αντικειμενικότητα των επιστημόνων και την αξιοπιστία τους στο κοινό. Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, σύνεση  και ορθολογισμός ειδικά σε θέματα, όπως η αναπαραγωγική κλωνοποίηση, που μπορεί να αλλάξουν την πορεία της ανθρωπότητας.
Αρκετοί επιστήμονες τάσσονται υπέρ της θεραπευτικής κλωνοποίησης, με την εποπτεία του κράτους και λένε όχι στην ύπουλη, μυστική κι ανεξέλεγκτη δράση, που μπορεί να υπηρετεί αλλότρια συμφέροντα.
Πολιτεία
Ο πολίτης μπορεί να γίνει κοινωνός της γνώσης και να είναι σε θέση να ελέγχει, όταν η δημοκρατία λειτουργεί εύρυθμα και μεδιαφάνεια.
Για τη διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης των επιστημονικών ανακαλύψεων χρειάζεται να θεσπιστούν νόμοι και αρχές από την πολιτεία, γιατί μόνον η εφαρμογή συγκεκριμένης δεοντολογίας μπορεί να εμποδίσει τη γενετική ανισορροπία στη φύση λόγω της κλωνοποίησης.
Οι ερευνητικές προτάσεις, καθώς και οι έρευνες που διεξάγονται στα εργαστήρια γενετικής επιβάλλεται να ελέγχονται από αρμόδιες αρχές και να δημοσιοποιούνται  τα πορίσματά τους


Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ
Επιχειρήματα υπέρ

1Καταργεί το εμπόδιο των γεωγραφικών αποστάσεων στην επίτευξητης άμεσης επικοινωνίας.

2Εξασφαλίζει την επικοινωνία και την ενημέρωση σε έκτακτες περιστάσεις και επείγουσες περιπτώσεις, που αντιμετωπίζει ο χρήστης καθημερινή ζωή.

3Αναβαθμίζει τις πληροφοριακές δυνατότητες του σύγχρονου ανθρώπου, αφού παρέχει μεγάλο εύρος λειτουργιών και εξυπηρετήσεων(ενημέρωση για ψυχαγωγικές επιλογές. πληροφορίες για το χρηματιστήριο κ.λπ.

4. Καθιστά το περιεχόμενο της επικοινωνίας απόλυτα ιδιωτικό καικαλύπτει. έτσι. τις προσωπικές ανάγκες του ατόμου.

5. Παρέχει το αίσθημα της ασφάλειας στους γονείς, που μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τα παιδιά τους, μειώνοντας τις ανησυχίες τους σε μια εποχή έξαρσης της εγκληματικότητας.

6Αυξάνει τη βιωσιμότητα μικρών ομάδων ή ατόμων, καθότι τους δίνειπερισσότερες ευκαιρίες κινητοποίησης εξωτερικών πόρων ήσυνεργασίας με άλλους, όταν και μόνο εμφανίζεται η ανάγκη.

7Ευνοεί την ανάπτυξη κοινοτήτων βάσει χαρακτηριστικών των μελών και όχι βάσει περιοχής και, άρα, ενδυναμώνει θεσμούς όπως η οικογένεια και οι εθνικές ομάδες αντί των πόλεων ή των σχολείων.
8Επιτρέπει στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις να:
·         ενσωματώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό απομακρυσμένες ήκινούμενες μονάδες και να
·         ανταποκρίνονται σε πελάτες με μεταβαλλόμενη διεύθυνση.

9Διευκολύνει την ανάπτυξη διαπροσωπικών «μικροσυστημάτων» πουανατρέπουν καθιερωμένες ιεραρχικές δομές με κίνητρο τηνυπερκέραση της γραφειοκρατίας.

10Γεφυρώνει το «πληροφοριακό χάσμα» μεταξύ προηγμένων καιτριτοκοσμικών χωρών με την ευχερή εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας και στα πιο δυσπρόσιτα ή απομακρυσμένα μέρη.

11Επιτρέπει στο χρήστη να συνδυάζει ρόλους που διαφορετικά θα απαιτούσαν την ταυτόχρονη παρουσία του σε διαφορετικά μέρη και ναδιατηρεί επαφές με τους άλλους ανεξάρτητα από το χώρο στον οποίο κινείται.

12. Παρέχει τη δυνατότητα στο άτομο να ζει και να εργάζεται χωρίς τηνανάγκη αυστηρής τήρησης σαφών χρονοδιαγραμμάτων καιπρογραμματισμένων συναντήσεων, γιατί
·         ρευστοποιεί το χρόνο.
·         επιτρέπει τη συνεχή αναπροσαρμογή του χρόνου της και
·  αποσβήνει το αίσθημα ενοχής και ασυνέπειας σε περιπτώσεις ενδεχόμενων καθυστερήσεων.

Επιχειρήματα κατά

1Υποκαθιστά την αμεσότητα της επικοινωνίας και μειώνει, έτσι, τηθετική επίδραση της κοινωνικής προσέγγισης, που διασφαλίζει ησυνεύρεση, η αλληλεπίδραση.

2. Στο πλαίσιο λειτουργίας της οικογένειας οι συνέπειες μπορεί να αποβούν αρνητικές, γιατί:
·         η αίσθηση της επίτευξης μιας άμεσης μορφής επικοινωνίας μπορεί να γίνει αίτιο αποξένωσης του παιδιού από την οικογένεια.
·         οι γονείς αναπτύσσουν μια υπερπροστατευτική διάθεση ήμεταθέτουν στο κινητό τις γονεΐκές ευθύνες.
·         επιβαρύνει την οικογένεια με πρόσθετα και περιττά οικονομικά έξοδα.

3. Η διαπροσωπική επικοινωνία μπορεί να εκφυλιστεί σε μια διαδικασίαπου καταλήγει να διαμορφώνει μια προσωπικότητα που θα συνηθίζει να αποφεύγει να αντιμετωπίζει τον κόσμο «πρόσωπο με πρόσωπο»

4Αρνητικές αποβαίνουν συχνά οι συνέπειες της καταχρηστικής αξιοποίησης του κινητού τηλεφώνου στη σχολική ζωή. Γιατί:
·         αποσταθεροποιεί το σχολικό περιβάλλονπαρακωλύοντας τηνπαιδευτική διαδικασία
·  μετατρέπεται σε μέσο καταξίωσης των μαθητών στη συνείδηση τωνσυνομηλίκων τους.

5. Οι επιβαρύνσεις στη σωματική υγεία δεν μπορεί να θεωρηθούναμελητέες. Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως:
·         η διαρκής πληκτρολόγηση από την παιδική ηλικία, ιδιαίτερα σε μικρού μεγέθους συσκευές, μπορεί να προκαλέσει μυϊκές βλάβες
·    τα κινητά λειτουργούν σαν «μικροσκοπικοί φούρνοι και εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε ένα φάσμα συχνοτήτων πουεπηρεάζει την εγκεφαλική λειτουργία (ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες που τα εγκεφαλικά κύτταρα αναπτύσσονται

6. Η ευχέρεια που παρέχεται στην αποστολή μηνυμάτων, με την σύντμησητων λέξεων και την κωδικοποίηση της επικοινωνίας, επηρεάζει αρνητικάτη γλωσσική έκφραση και εθίζει στη συνθηματολογική χρήση του λόγου.

7. Η ευχερής και ελκυστική χρήση του κινητού ως ηλεκτρονικού παιχνιδιού:
·         μεγιστοποιεί την εξάρτηση του παιδιού από το τεχνολογικό μέσο

·  οδηγεί στην απομόνωση και καλλιεργεί την εσωστρέφεια, σε βάροςτης κοινωνικότητας του παιδιού.