Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ
Επιχειρήματα υπέρ

1Καταργεί το εμπόδιο των γεωγραφικών αποστάσεων στην επίτευξητης άμεσης επικοινωνίας.

2Εξασφαλίζει την επικοινωνία και την ενημέρωση σε έκτακτες περιστάσεις και επείγουσες περιπτώσεις, που αντιμετωπίζει ο χρήστης καθημερινή ζωή.

3Αναβαθμίζει τις πληροφοριακές δυνατότητες του σύγχρονου ανθρώπου, αφού παρέχει μεγάλο εύρος λειτουργιών και εξυπηρετήσεων(ενημέρωση για ψυχαγωγικές επιλογές. πληροφορίες για το χρηματιστήριο κ.λπ.

4. Καθιστά το περιεχόμενο της επικοινωνίας απόλυτα ιδιωτικό καικαλύπτει. έτσι. τις προσωπικές ανάγκες του ατόμου.

5. Παρέχει το αίσθημα της ασφάλειας στους γονείς, που μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τα παιδιά τους, μειώνοντας τις ανησυχίες τους σε μια εποχή έξαρσης της εγκληματικότητας.

6Αυξάνει τη βιωσιμότητα μικρών ομάδων ή ατόμων, καθότι τους δίνειπερισσότερες ευκαιρίες κινητοποίησης εξωτερικών πόρων ήσυνεργασίας με άλλους, όταν και μόνο εμφανίζεται η ανάγκη.

7Ευνοεί την ανάπτυξη κοινοτήτων βάσει χαρακτηριστικών των μελών και όχι βάσει περιοχής και, άρα, ενδυναμώνει θεσμούς όπως η οικογένεια και οι εθνικές ομάδες αντί των πόλεων ή των σχολείων.
8Επιτρέπει στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις να:
·         ενσωματώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό απομακρυσμένες ήκινούμενες μονάδες και να
·         ανταποκρίνονται σε πελάτες με μεταβαλλόμενη διεύθυνση.

9Διευκολύνει την ανάπτυξη διαπροσωπικών «μικροσυστημάτων» πουανατρέπουν καθιερωμένες ιεραρχικές δομές με κίνητρο τηνυπερκέραση της γραφειοκρατίας.

10Γεφυρώνει το «πληροφοριακό χάσμα» μεταξύ προηγμένων καιτριτοκοσμικών χωρών με την ευχερή εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας και στα πιο δυσπρόσιτα ή απομακρυσμένα μέρη.

11Επιτρέπει στο χρήστη να συνδυάζει ρόλους που διαφορετικά θα απαιτούσαν την ταυτόχρονη παρουσία του σε διαφορετικά μέρη και ναδιατηρεί επαφές με τους άλλους ανεξάρτητα από το χώρο στον οποίο κινείται.

12. Παρέχει τη δυνατότητα στο άτομο να ζει και να εργάζεται χωρίς τηνανάγκη αυστηρής τήρησης σαφών χρονοδιαγραμμάτων καιπρογραμματισμένων συναντήσεων, γιατί
·         ρευστοποιεί το χρόνο.
·         επιτρέπει τη συνεχή αναπροσαρμογή του χρόνου της και
·  αποσβήνει το αίσθημα ενοχής και ασυνέπειας σε περιπτώσεις ενδεχόμενων καθυστερήσεων.

Επιχειρήματα κατά

1Υποκαθιστά την αμεσότητα της επικοινωνίας και μειώνει, έτσι, τηθετική επίδραση της κοινωνικής προσέγγισης, που διασφαλίζει ησυνεύρεση, η αλληλεπίδραση.

2. Στο πλαίσιο λειτουργίας της οικογένειας οι συνέπειες μπορεί να αποβούν αρνητικές, γιατί:
·         η αίσθηση της επίτευξης μιας άμεσης μορφής επικοινωνίας μπορεί να γίνει αίτιο αποξένωσης του παιδιού από την οικογένεια.
·         οι γονείς αναπτύσσουν μια υπερπροστατευτική διάθεση ήμεταθέτουν στο κινητό τις γονεΐκές ευθύνες.
·         επιβαρύνει την οικογένεια με πρόσθετα και περιττά οικονομικά έξοδα.

3. Η διαπροσωπική επικοινωνία μπορεί να εκφυλιστεί σε μια διαδικασίαπου καταλήγει να διαμορφώνει μια προσωπικότητα που θα συνηθίζει να αποφεύγει να αντιμετωπίζει τον κόσμο «πρόσωπο με πρόσωπο»

4Αρνητικές αποβαίνουν συχνά οι συνέπειες της καταχρηστικής αξιοποίησης του κινητού τηλεφώνου στη σχολική ζωή. Γιατί:
·         αποσταθεροποιεί το σχολικό περιβάλλονπαρακωλύοντας τηνπαιδευτική διαδικασία
·  μετατρέπεται σε μέσο καταξίωσης των μαθητών στη συνείδηση τωνσυνομηλίκων τους.

5. Οι επιβαρύνσεις στη σωματική υγεία δεν μπορεί να θεωρηθούναμελητέες. Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως:
·         η διαρκής πληκτρολόγηση από την παιδική ηλικία, ιδιαίτερα σε μικρού μεγέθους συσκευές, μπορεί να προκαλέσει μυϊκές βλάβες
·    τα κινητά λειτουργούν σαν «μικροσκοπικοί φούρνοι και εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε ένα φάσμα συχνοτήτων πουεπηρεάζει την εγκεφαλική λειτουργία (ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες που τα εγκεφαλικά κύτταρα αναπτύσσονται

6. Η ευχέρεια που παρέχεται στην αποστολή μηνυμάτων, με την σύντμησητων λέξεων και την κωδικοποίηση της επικοινωνίας, επηρεάζει αρνητικάτη γλωσσική έκφραση και εθίζει στη συνθηματολογική χρήση του λόγου.

7. Η ευχερής και ελκυστική χρήση του κινητού ως ηλεκτρονικού παιχνιδιού:
·         μεγιστοποιεί την εξάρτηση του παιδιού από το τεχνολογικό μέσο

·  οδηγεί στην απομόνωση και καλλιεργεί την εσωστρέφεια, σε βάροςτης κοινωνικότητας του παιδιού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου