Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014

ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

2.1. Ομηρική Εποχή
1. Να προσδιορίσετε τον ιστορικό όρο "ομηρική εποχή" (ονομασία, χρονικό πλαίσιο, γενικά χαρακτηριστικά).   -σελ. 76, πρώτη παράγραφος-


2. Ορισμένοι μελετητές χαρακτήρισαν την ομηρική εποχή "ελληνικό μεσαίωνα". Να αναπτύξετε την άποψή σας.

3. Κατά την ομηρική εποχή, ποιοι λόγοι οδήγησαν στη μετανάστευση τα ελληνικά φύλα; (α' ελληνικός αποικισμός).  -σελ. 78-

4. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ιστορικών όρων " Πανιώνιο" και "δωρική εξάπολη".

5. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομίας κατά την ομηρική εποχή;

6. Με βάση την ιστορική πηγή (παράθεμα 3, σελ. 80-81) και τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε τη σημασία του ομηρικού "οίκου".

7. Ποιες ήταν οι κοινωνικές τάξεις κατά την ομηρική εποχή;  -σελ. 80, από το α' μέρος λίγο και από το β' κυρίως-

8. Κατά την ομηρική εποχή, πώς ήταν οργανωμένες οι πρώτες ελληνικές κοινωνίες και πώς εξελίχθηκαν αφότου τα φύλα απέκτησαν μόνιμες εγκαταστάσεις;  -σελ. 80-

9. Να ορίσετε την έννοια "φυλετικό κράτος" και να αναφερθείτε στους πιθανόυς τρόπους δημιουργίας του.   -σελ. 80, φυλετικά κριτήρια, φύλο-φυλή-φατρία-γένος-

10. Σε ποια συμπεράσματα σας οδηγεί η μελέτη του παραθέματος 4, σελ. 82, σε συνδυασμό με τις ιστορικές σας γνώσεις για την πολιτική οργάνωση των ομηρικών χρόνων;

11. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι κατά την ομηρική εποχή δημιουργήθηκαν τα θεμέλια για την πολιτική οργάνωση που ακολούθησε. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις αλλά και τις πληροφορίες που αντλούνται από το παράθεμα 4, σελ. 82, να τεκμηριώσετε την άποψη αυτή.

12. Τι γνωρίζετε για τη γραφή που επικράτησε στον ελλαδικό χώρο κατά τη διάρκεια της ομηρικής εποχής;

13. Να τεκμηριώσετε με βάσεις τις γνώσεις σας την άποψη ότι κατά την ομηρική εποχή διαμορφώθηκε το πρώτο ελληνικό αλφάβητο.

14. Ποια επιτέυγματα προσδιορίζουν το πολιτιστικό επίπεδο των Ελλήνων κατά τους ομηρικούς χρόνους;

15. Η ομηρική εποχή, σύμφωνα με τους μελετητές έθεσε τα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης αλλά και του ελληνικού πολιτισμού. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στους παράγοντες που πιστοποιούν την άποψη αυτή, αιτιολογώντας την απάντησή σας.  -σελ. 82-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου