Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τις μετοχές (επιθετικές, κατηγορηματικές):

Ἥδομαι ὑφ’ ὑμῶν τιμώμενος.
 - Ξέρξης εἶδεν ἀρτεμισίαν μαχομένην
. - Ἀγησίλαος προσέττατεν αὐτοῖς τοῖς ἄρχουσι πείθεσθαι.
 - Ὁ λέγων τοῦτο ψεύδεται.
 -Οἱ δικασταὶ ἤκουσαν τῶν μαρτύρων λεγόντων.
- Ἐγώ εἰμι αἴτιος τῶν ὑπὸ τῶν Μήδων ποιουμένων.
- Οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐκ ἐπαύσαντο τὰς πόλεις πολιορκοῦντες..
 - Ἐβούλετο ἐντυχεῖν τοῖς γεγραφόσιν.
-  Οἱ νῦν ὄντες ἄνθρωποι δίκαιοί εἰσιν.

2.Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τις κατηγορηματικές μετοχές κι αν αναφέρονται στο υποκείμενο ή στο αντικείμενο του ρήματος από το οποίο εξαρτώνται.

 - Ὁ μὲν πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανεν.
 - Ἀδικεῖτε, πολέμου ἄρχοντες καὶ σπονδὰς λύοντες.
 - Ἄρξομαι ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς λέγων.
 - Μέμνημαι καὶ τοῦτο σου λέγοντος.
 - Ἀπηγγέλθη Φίλιππον Ἡραῖον τεῖχος πολιορκῶν.
 - Ἡμεῖς ἀδύνατοι ὁρῶμεν ὄντες.
 - Ἀδικοῦντα Φίλιππον ἐξήλεγξα.
 - Ἤκουσε Κῦρον ἐν Κιλικίᾳ ὄντα
. - Οὗτος ἐπιβουλεύων ἡμᾶς φαίνεται.
 - Οὐδένα οἶδα μισοῦντα τοὺς ἐπαινοῦντας.
 - Πειρασόμεθα ἐλέγχοντες
. - Ἀποδείξω τοῦτον μάρτυρας ψευδεῖς παρεχόμενον
. - Τοῦτο οὐκ αἰσχύνομαι λέγων.

3.Να  εντοπίσετε  τις  απόλυτες  και συνημμένες  μετοχές

α. Ξυλευόμενός τις παρά τινα ποταμὸν τὸν πέλεκυν ἀπέβαλε.
β. Τοῦ δέ ρεύματος παρασύραντος τὸν πέλεκυν ὁ ἄνθρωπος ὠδύρετο.
γ. Τινές δὲ τῶν Χαλδαίων ληζόμενοι (= με τη ληστεία) ζῶσιν.
δ. Αγησίλαος ἔτι νέος ὤν ἔτυχετηςβασιλείας.                                                                                         ε. Κελεύοντος τοῦ κήρυκος ἐσιώπησαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου