Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Νεανικό λεξιλόγιο - Γιατί όμως οι νέοι αναπτύσσουν δικούς τους τρόπους έκφρασης; Αυτό πιθανότατα συμβαίνει γιατί συλλειτουργούν τρειςπαράγοντες. Κοινωνιολογικά, κάθε ηλικία έχει ιδιαίτερα γλωσσικά χαρακτηριστικά που συσχετίζονται με τις συνθήκες επικοινωνίας Τα κοινωνικά δίκτυα των νέων είναι στενότερα1 από αυτά των ενηλίκων, γεγονός που εντείνει την πίεση σ αυτούς για γλωσσική συμμόρφωση με την παρέα. Ακόμη, η ανάγκη για γλωσσική ευγένεια που απαιτείται στην ενήλικη ζωή δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη πλήρως κατά την εφηβεία. ‘Ετσι εξηγείται το ότι η χρήση μη «επίσημης» γλώσσας είναι μεγαλύτερη στη νεότητα από ό,τι στην ενήλικη ζωή. Ψυχολογικά, κατά τη νεανική ηλικία διαμορφώνεται η προσωπική και κοινωνική ταυτότητα. Με την ιδιαίτερη γλώσσα τους οι νέοι συμβολίζουν ότι ανήκουν σε μια ηλικία με δικά της ενδιαφέροντα και αξίες, που διαφέρει τόσο από τα παιδικά όσο και από τα ενήλικα χρόνια. Επικοινωνιακά, λειτουργίες της γλώσσας όπως η εκφραστικότητα, η πρωτοτυπία και το γλωσσικό παιχνίδι ίσως είναι ισχυρότερες στη νεανική ηλικία απ’ ό,τι στη μετέπειτα ζωή.
 ( Πηγή: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, κείμενο διασκευασμένο του Γ.Ανδρουτσόπουλου)
Ερωτήσεις
  1. Να γράψετε από μία συνώνυμη λέξη, για καθεμία λέξη του κειμένου :χαρακτηριστικά, πρωτοτυπία, προσωπική ,πλήρως, εντείνει(5 μονάδες)
  2. Α. Να εντοπίσετε τη δομή  της  παραγράφου και τον τρόπο  ανάπτυξης    ( 2  μονάδες)
Β .Να αναγνωρίσετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η γλώσσα ,                       ( αναφορικά ή ποιητικά) στην  περίοδο που  υπογραμμίζεται  και να  αιτιολογήσετε την επιλογή  του συγγραφέα (4 μονάδες)
Γ. «….Με την ιδιαίτερη γλώσσα τους  οι νέοι συμβολίζουν ότι ανήκουν σε μια ηλικία με δικά της ενδιαφέροντα και αξίες, που διαφέρει τόσο από τα παιδικά όσο και από τα ενήλικα χρόνια.…» Να μετασχηματίσετε την προηγούμενη περίοδο ,απλοποιώντας το επίπεδο του λόγου.                                                                                           ( 7 μονάδες)
Δ. Πώς  εξασφαλίζεται   η  συνοχή  των  περιόδων  της  παραγράφου;(2μονάδες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου