Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016

Συνέδριο στην Κόρινθο (337 π.Χ.) - Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου.

Συνέδριο στην Κόρινθο (337 π.Χ.) με συμμετοχή όλων των ελληνικών
πόλεων (πλην Σπάρτης) → υλοποιείται η πανελλήνια ιδέα. Αποφάσεις:
απαγόρευση συγκρούσεων μεταξύ ελληνικών πόλεων και βίαιης μεταβολής
των καθεστώτων τους ∙
προστασία της ναυσιπλοΐας και καταδίκη της πειρατείας ∙
ίδρυση πανελλήνιας συμμαχίας με αμυντικό και επιθετικό χαρακτήρα
(εναντίον των Περσών) και ισόβιο αρχηγό τον Φίλιππο Β΄.
Τέλος, 336 π.Χ. → Επανάληψη του συνεδρίου μετά τη δολοφονία του Φιλίππου του Β΄ και
έκφραση της εμπιστοσύνης των συνέδρων στο πρόσωπο του γιου του, Αλέξανδρου.

Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου.
Ειδικότερα:

1) Στρατιωτικός τομέας: διορατικός στρατηγός με μεγαλοφυή σκέψη ως προς
α) την κατάκτηση τεράστιων περιοχών
β) τον σχεδιασμό αντιμετώπισης του αντιπάλου στις κατά μέτωπο συγκρούσεις και
στις πολιορκίες.

2) Πολιτική δράση: στόχος η ανάμειξη ελληνικού και ασιατικού κόσμου και η ένωσή
τους υπό ισχυρή διοίκηση (α) αποδοχή των τοπικών παραδόσεων και του
διαφορετικού τρόπου άσκησης της εξουσίας κάθε λαού, β) διατήρηση του θεσμού
των σατραπειών, με Έλληνες ή Πέρσες διοικητές, γ) δημιουργία σχετικής
διοικητικής παράδοσης).

3) Οικονομικός τομέας: δημιουργία του συστήματος της νομισματικής οικονομίας, με
ενιαίο χαρακτήρα στην απέραντη αυτοκρατορία, και εγκατάλειψη της ιδέας του
αυτοκρατορικού θησαυροφυλακίου. (Επιμέρους μέτρα: α) κατάργηση της
σατραπείας ως φορολογικής μονάδας, β) δημιουργία φορολογικής περιφέρειας με
περισσότερες της μιας σατραπείες, γ) μετατροπή των θησαυρών που
συγκεντρώνονταν σε χρυσό νόμισμα).

4) Πολιτιστικός τομέας: τεράστια η πολιτισμική σημασία της εκστρατείας του Μ.
Αλεξάνδρου που πήρε τη διάσταση της ένοπλης εξερεύνησης. Επιμέρους στοιχεία
που δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό: α) διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του
ελληνικού πολιτισμού, β) υιοθέτηση πολιτιστικών στοιχείων των λαών της
Ανατολής, γ) ίδρυση νέων πόλεων, δ) εξερεύνηση περιοχών, ε) επιθυμία για

έρευνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου