Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ -ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΔΕΑ

Η κρίση της πόληςκράτους, 4ος αι. π.Χ.
Κρίση στο εσωτερικό → οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.
Κρίση στο εξωτερικό → όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων‐κρατών,
πολλαπλασιασμός των συγκρούσεων, περσική επέμβαση.
Περσική πολιτική → παροχή χρημάτων προς διαφορετικές κατευθύνσεις με στόχο
τη διάσπαση του ελληνικού κόσμου.
Τα γεγονότα → 1) Μετά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο δημιουργήθηκε
αντισπαρτιατικός συνασπισμός (Θήβα, Κόρινθος, Άργος, Αθήνα) με περσική
υποκίνηση και ξέσπασε ο Βοιωτικός / Κορινθιακός πόλεμος (395‐386 π.Χ.).
2) Ο πόλεμος τελείωσε με τη μειωτική για τον ελληνισμό  Ανταλκίδειο ειρήνη.
Όλα τα παραπάνω → Συμπτώματα παρακμής των ελληνικών πόλεων‐κρατών.

Η πανελλήνια ιδέα. Μέσα από την παρακμή και την κακοδαιμονία γεννιέται το όραμα ενός
πανελλήνιου συνασπισμού. Η πανελλήνια ένωση άρχισε ως ιδέα και σταδιακά μεταβλήθηκε
σε πολιτική:
1) Γοργίας, σοφιστής, τέλη του 5ου αι. → διατύπωσε για πρώτη φορά την ιδέα (ρητορικός
λόγος στην Ολυμπία) .
2) Ισοκράτης, Αθηναίος ρητοροδιδάσκαλος → εξέφρασε την αντίστοιχη πολιτική, καθώς
ήταν από τους πρώτους που κατόρθωσαν να αποδεσμευτούν από το τοπικιστικό πνεύμα
της εποχής. Απόψεις του, κατά χρονολογική σειρά:
Η Αθήνα μπορεί να ανασυστήσει την ηγεμονία της και να αναλάβει τον κοινό
ελληνικό αγώνα εναντίον των Περσών (Πανηγυρικός, 380 π.Χ.).
Ένας ισχυρός μονάρχης μπορεί να ενώσει τους Έλληνες και να τους οδηγήσει
εναντίον των Περσών (υποψήφιες προσωπικότητες: Ευαγόρας, Ιάσονας, Διονύσιος ο Α΄).
Ο Φίλιππος ο Β΄ της Μακεδονίας κρίνεται ως ο καταλληλότερος για να αναλάβει
αυτό το ρόλο.
3) Δημοσθένης, Αθηναίος ρήτορας → αντίθετος προς όλα τα προηγούμενα, εκφράζει την
παραδοσιακή θέση περί πρωταγωνιστικού ρόλου της Αθήνας, σε αντίθεση με τις άλλεςμε τις άλλες πόλεις‐κράτη.
Η πανελλήνια ένωση έγινε  πραγματικότητα  →  Συνέδριο στην Κόρινθο (337 π.Χ.) με συμμετοχή όλων των ελληνικών  πόλεων (πλην Σπάρτης) → υλοποιείται η πανελλήνια ιδέα. Αποφάσεις:
απαγόρευση συγκρούσεων μεταξύ ελληνικών πόλεων και βίαιης μεταβολής
των καθεστώτων τους ∙
προστασία της ναυσιπλοΐας και καταδίκη της πειρατείας ∙
ίδρυση πανελλήνιας συμμαχίας με αμυντικό και επιθετικό χαρακτήρα
(εναντίον των Περσών) και ισόβιο αρχηγό τον Φίλιππο Β΄.

Τέλος, 336 π.Χ. → Επανάληψη του συνεδρίου μετά τη δολοφονία του Φιλίππου του Β΄ και

έκφραση της εμπιστοσύνης των συνέδρων στο πρόσωπο του γιου του, Αλέξανδρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου