Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

ΓΕΛΙΟ ΕΚΘΕΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

η αξία του γέλιου √ προκαλεί χαρά, ψυχική ευφορία
• κάνει το άτομο να βλέπει με αισιοδοξία τη ζωή και βοηθά στην πιο εύκολη και σθεναρή αντιμετώπιση των δυσκολιών, Αντιμετωπίζει με μεγαλύτερο ρεαλισμό τις δύσκολες στιγμές, καθώς αντιλαμβάνεται τη φαιδρή/αστεία πλευρά της ζωής. Δίνει δύναμη και διαμορφώνει καλύτερη διάθεση για τη συνέχιση της ζωής
• συμβάλλει στην ηρεμία και χαλάρωση του ατόμου και μειώνει την κόπωση και την έν- ταση της καθημερινότητα. Είναι ένα μέσο φυγής • ευαισθητοποιεί τον άνθρωπο και • καλλιεργεί και εμπλουτίζει το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου, ευαισθητοποι- ώντας τον απέναντι σε κοινωνικοπολιτικά ζητήματα
. √ αναβαθμίζει το πνεύμα και την αισθητική καλλιέργεια, καθώς ευνοεί τον προβληματι- σμό, τη μάθηση και προβάλλει το ωραίο.
• οδηγεί το άτομο με τον αυτοσαρκασμό και την αυτοκριτική στην αυτοβελτίωση και στην προσπάθεια να αλλάξει στο μικρόκοσμό του τα κακώς κείμενα
• για να αποδεχτεί κάποιος τη σάτιρα, ιδίως όταν αφορά τον εαυτό του, πρέπει να διαθέτει εξυπνάδα, ενημέρωση (για την κατανόηση του αστείου), μεγαλοσύνη και αυτογνωσία.
• του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται διαφορετικές πλευρές της ζωής, ώστε να αντιμε- τωπίζει τις δύσκολες καταστάσεις με ρεαλισμό και χωρίς υπερβολές. √ φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους, γιατί αγγίζει θέματα ευχάριστα, που τους ενώνουν, και όχι δυσάρεστα που τους χωπου τους χωρίζουν
 • διαμορφώνει τις κοινωνικές του σχέσεις, καθώς ένας ευχάριστος άνθρωπος είναι πε- ρισσότερο αποδεκτός από ένα σκυθρωπό και απλησίαστο • ενσωματώνεται ευκολότερα με τους υπόλοιπους, αφού το γέλιο αναφέρεται σε στοι- χεία που ενώνουν και δεν χωρίζουν τους ανθρώπους.
 • κάνει το άτομο με την ειρωνεία/διακωμώδηση να επιθυμεί να αλλάξει στο μικρόκοσμό γέλιο και κωμικό στοιχείο του τα κακώς κείμενα • ψυχαγωγεί και διακωμωδεί καθετί συντηρητικό και παρωχημένο, προωθώντας συγ- χρόνως νέες ιδεολογίες.
 Σήμερα όμως βλέπουμε ότι το γέλιο χάνεται από τη ζωή μας λόγω:
 • του γρήγορου ρυθμού της ζωής και του άγχους που αυτή επιβάλλει
 της αποξένωσης και των επιφανειακών σχέσεων με έλλειψη επικοινωνίας • των έντονων ψυχοσυναισθηματικών προβλήματων
• του ελάχιστους ελεύθερου χρόνου και της κακής του αξιοποίησης
 • της σοβαροφάνειας και της έλλειψης πνευματικής  καλλιέργειας
• δημιουργεί ευχάριστη ατμόσφαιρα και θετική διάθεση στο μαθητή 
 Γέλιο  και  σχολείο
 • απομακρύνει το άγχος του ελέγχου • καθιστά το μάθημα ελκυστικό √ ενισχύει τη μεταδοτικότητα του δασκάλου
 • καταργεί την απόσταση από το μαθητή
 • ο δάσκαλος παύει να είναι αυθεντία • αναγάγει το διάλογο σε κυρίαρχο μέσο της διδασκαλίαςδημιουργεί φιλικό κλίμα
 • επηρεάζει θετικά τις σχέσεις των συμμαθητών μειώνει τον ανταγωνισμό • ενισχύει τη συνεργατικότητα • απελευθερώνει την κοινωνικότητα των μαθητών √ επιδρά θετικά στην παιδαγωγική πτυχή του σχολείου • το σχολείο γίνεται αντικομφορμοστικό/μαζοποιητικό και μαθητοκεντρικό • το σχολείο μετατρέπεται σε ένα αντιαυταρχικό και αισιόδοξο κι ευχάριστο περιβάλλον • καλλιεργούνται δημιουργικές ικανότητες και οικειότητα • γίνεται μαθητοκεντρικό μειώνοντας την διδασκαλικά αυθεντία (δασκαλοκεντρικό- τητα)

Για ποιους λόγους δεν καλλιεργείται το γέλιο σήμερα στο σχολείο : √ δεν υπάρχει ικανός αριθμός χιουμοριστικών, σατιρικών και γενικά εύθυμων κειμένων. √ το σχολικό πρόγραμμα "κυνήγι της ύλης" δεν επιτρέπουν την πολυτέλεια του χρόνου για αστεϊσμούς √ το σχολείο είναι εξετασιοκεντρικό θέτοντας σε δεύτερη μοίρα την ανάπτυξη της μα- θητικής προσωπικότητας √ οι μαθητές αναζητούν κάθε ευκαιρία για να χάσουν μάθημα και συχνά μέσα από το σαρκασμό γίνονται κακοί απέναντι σε συμμαθητές κι έτσι αποθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί από τη χρήση του √ δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός το αστείο και συχνά συγχέεται με τη γελοιοποίηση √ χάνεται εύκολα το μέτρο από τους μαθητές και αποσπάται η προσοχή τους από τη δι- δακτέα ύλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου