Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

1.Να  μεταφράσετε  το  παρακάτω  απόσπασμα:<< όταν δε εις  συμβουλήν  πολιτικης  αρετης  ιωσιν, ην δει  δια  δικαιοσύνης πασαν ιέναι  και σωφροσύνης εικότως άπαντος  ανδρός ανέχονται, ως  παντί προσηκον  ταύτης γε  μετέχειν της  αρετης  ή  μή  είναι  πόλεις .(Μ.10)                    

2.<<Επειδή  δε  ο άνθρωπος……….αγάλματα  θεων.>> Ο  Πρωταγόρας  υποστηρίζει  ότι   το  θρησκευτικό  συναίσθημα  είναι  έμφυτο. Πώς   συνάδει   αυτό  με  τον  αγνωστικισμό  του Πρωταγόρα; (Μ.20)                                        

3.<<Πότερον……..δημιουργοί>> Στο  σημείο αυτό γίνεται  αναφορά   στον  καταμερισμό  της εργασίας. Ποια σημασία του αποδίδει  ο Πρωταγόρας  για την  εξέλιξη του πολιτισμού και  γιατί  η  πολιτική  αρετή  δεν  συμπεριλαμβάνεται  στον  καταμερισμό  αυτό ; (Μ.20)                                 
                                                                                       

4.Με  ποιες  λέξεις  του  κειμένου   έχουν   ετυμολογική  συγγένεια  οι   παρακάτω  λέξεις: αγαλλίαση , όλεθρος   άμαξα  , δεσμωτήριο, δέηση.(Μ.10)                                                                                                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου