Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014

ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

                                ΤΟΥ  ΝΕΚΡΟΥ  ΑΔΕΡΦΟΥ
1.Ποιο είναι το κεντρικό θέμα του ποιήματος και ποια τα επιμέρους;
2.Ποιο πρόσωπο προβάλλεται στους πέντε πρώτους στίχους και τι, κατά τη γνώμη σας, εξυπηρετεί αυτή η προβολή του;
3.Τι φανερώνει η συζήτηση στο οικογενειακό συμβούλιο (α) για τον τύπο της οικογένειας και (β) για τις αντιλήψεις των μελών της οικογένειας;
4.Ποια η σχέση μάνας και κόρης σύμφωνα με το ποίημα; Δικαιολογούνται οι αντιρρήσεις της μάνας για το προξενιό;
5.Ποιες από τις τεχνικές της αφήγησης (αφηγηματική περίληψη, αφηγηματικό σχόλιο, επιβράδυνση, αναδρομική αφήγηση κ,λπ.) μπορείτε να επισημάνετε στο ποίημα; Αναφερθείτε σε συγκεκριμένους στίχους.
 6.Ποια στοιχεία του ποιήματος προσδιορίζουν το κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε αυτό το ποίημα;
 7.Σε ποιους στίχους αποκαλύπτεται η συμμετοχή της φύσης στη δράση του ποιήματος και γιατί;
 8.Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του δημοτικού τραγουδιού είναι ότι «μένει στο ουσιώδες παραλείποντας τις λεπτομέρειες». Να αναφέρετε δύο περιπτώσεις που επαληθεύουν αυτό το σχόλιο. ·                                                                                                                 
9.Να επισημάνετε τα σημεία όπου υπάρχει τραγική ειρωνεία,δραματικό-τραγικό στοιχείο.
10.Μεταξύ των στίχων 17 και 18 υπάρχει κάποιο κενό στην αφήγηση. α) Ποια γεγονότα ή καταστάσεις λείπουν, κατά τη γνώμη σας, από την αφήγηση; Β) Ποια σκοπιμότητα πιστεύετε ότι εξυπηρετεί αυτό το κενό;
11.Πως φαίνεται η αλλαγή της τύχης στη ζωή της οικογένειας; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
12.Πως παρουσιάζεται ο ρόλος της γυναίκας της εποχής σύμφωνα με το ποίημα;
13.Φανταστείτε  ότι  είστε  η Αρετή  και  ότι   γράφει   ένα  ημερολόγιο  όπου  αποτυπώνει  τις  σκέψεις  και τα  συναισθηματά  της  για τη ζωή της.                                                                                           

14Φαντάσου  ότι  είσαι  ο Κωνσταντής  και  ότι  καταγράφεις  τα  γεγονότα σε  ένα  ημερολόγιο  και αιτιολογείς  την   απόφαση  σου  για το  προξενιό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου